Thursday, 19 September 2013


GURU UNGGUL

Kecemerlangan membawa implikasi maju ke hadapan, bersifat dinamik,gemilang, menerima sanjungan, dan menjadi idola atau "role model" individu atau masyarakat. Kecemerlangan guru melaksanakan tugasnya di dalammahupun di luar bilik darjah akan menjadi titik tolak ke arah peningkatan kualitipendidikan bagi pembentukan modal insan yang memiliki personaliti unggul. Guru mesti mengangkat dirinya sebagai ‘murabbi’. Guru mesti terlebih dahulu menjadi insan yang unggul. Guru mesti terlebih dahulu beriltizam mengekalkan ciri-ciri kecemerlangan dirinya demi meningkatkan kualiti pendidikan ke arah menjana modal insan yang memiliki personaliti unggul.
Guru unggul ialah seorang guru istimewa dan mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam bidang tugasnya khususnya di bilik darjah. Guru unggul mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan yang boleh diteladani serta sentiasa mencapai mutu kerja yang cemerlang. Guru yang unggul terbahagi kepada beberapa pecahan iaitu dari segi kaedah pengajarannya, cara beliau bersosial, penampilan dan perwatakan dirinya, ilmu pengetahuannya, kemahiran pertuturan antara murid dan dirinya dan sifat keprihatinannya. Guru yang  yang unggul mempunyai kemahiran dalam menguruskan kaedah pengajaran dengan baik. Seseorang guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mendalam tentang bidangnya. Pengetahuan yang mendalam membantu guru mengajar dengan penuh yakin.
Guru yang mengetahui bidangnya dengan mendalam juga dapat mengawal kelas dengan baik kerana beliau dapat menggunakan kecekapan itu untuk merancang dan mengajar dengan baik. Guru juga perlu menyedari bahawa tidak semua yang dipelajari di pusat pengajian, dapat memenuhi keperluan di sekolah. Bagaimanapun, guru yang berkesan akan terus menerima tanggungjawab untuk mempelajari perkara yang beliau kurang mahir. Interaksi dua hala antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan guru memainkan peranan yang penting supaya isi pelajaran dapat disampaikan serta difahami oleh pelajar. Maka guru perlu manarik perhatian pelajar supaya pelajar tidak bosan dengan apa yang disampaikan. Cara yang mudah adalah dengan pengunaan set induksi yang berkesan. Dengan kata lain guru tersebut perlu membuat persediaan yang efektif sebelum memulakan pengajaran. Persiapan alat bantu mengajar perlu cukup dan sesuai untuk menarik lebih perhatian pelajar. Selain itu, guru perlu memasukkan unsur-unsur humor atau lawak jenaka sesekali semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Untuk menjadikan kaedah pengajaran yang lebih menarik adalah dengan menyelitkan kata-kata peransang serta pujian terhadap pelajar. Ini juga tidak ketinggalan dengan memasukkan unsur-unsur jenaka.
Guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik bagi membuka minda pelajar. Maka dengan melaksanakan perkara-perkara berikut, pelajar akan merasa seronok dan gembira sewaktu sesi pembelajaran dan pengajaran berlaku. Oleh itu, guru yang seperti ini diidamkan oleh para guru kerana dapat menarik perhatian pelajar.Guru yang unggul perlulah pandai bersosial dan mesra bergaul dengan masyarakat sekeliling. Oleh itu, penglibatan dengan aktiviti di sekolah mahupun bersama rukun tetangga sangat penting.
Guru sejak dahulu lagi dipandang tinggi oleh orang lain terutamanya masyarkat itu sendiri kerana guru biasanya mengetuai sesuatu jawatan di dalam rukun tetangga. Dengan kata lain, guru mempunyai pengetahuan dalam semua bidang. Jadi, guru perlu pandai menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan masyarakat sekitarnya. Selain itu, cara guru bersosial dalam kelas juga merupakan ciri-ciri seorang guru yang ideal. Ciri-ciri guru yang baik dan boleh menjadi contoh kepada pelajar. Penampilan dan perwatakan yang baik dimiliki oleh seorang guru yang unggul. Keterampilan perlu bersesuaian dengan subjek yang diajar oleh beliau. Seperti guru pendidikan jasmani perlulah mempunyai sikap yang aktif dan sentiasa bersemangat. Daripada keterampilan yang ditunjulkan dapat mambakar semangat para pelajar untuk berusaha menjadi seperti guru tersebut. Dengan kata lain manjadikan guru tersebut sebagai idola. Sikap berfikiran terbuka untuk mendengar masalah pelajar dan berusah menyelesaikan masalah perlu ada pada guru yang cemerlang. Oleh itu, guru ini mempunyai daya tarikan serta dipercayai oleh pelajar untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Ini diperkuatkan lagi apabila dapat menyelami perasaan pelajar berkenaan dan cara guru berkomunikasi dengan pelajar sangat baik..Ilmu yang cukup didada dan tidak ketinggalan ditelan arus zaman sangat perlu dalam menempuh kehidupan yang persekitarannya sentiasa berubah dan tidak pernah statik. Untuk tidak menjadi orang yang ketinggalan, guru berusaha mendalami bidang pengkhususan yang diambil di samping memperluaskan bidang pengetahuan yang sedia ada dan terus mengulang kaji agar tidak ketinggalan dan ditelan arus perubahan. Cara lain untuk meningkatkan ilmu adalah dengan mengikuti kursus-kursus bagi meningkatkan profesion perguruannya. Pengalaman mengajar merupakan aset yang penting untuk mendidik pelajar supaya cemerlang. Pengalaman mengajar ini tidak boleh dijual beli dan tidak ternilai harganya. Guru yang berpengalaman tahu asam garam kehidupan sebagai seorang guru. Maka dapat menyelesaikan masalah dengan mudah serta menjadi contoh kepada guru-guru yang lain.Pertuturan antara guru dan pelajar perlu terjalin erat, hubungan yang baik dapat meningkatkan kecemerlangan pelajar.
Guru-guru akan memberi tunjuk ajar jika pelajar tersebut menunjukkan minat terhadap ilmu yang disampaikannya. Guru akan memberi nasihat dan tip-tip untuk berjaya terutamanya kepada yang selalu mendampingi guru tersebut. Oleh itu, komunikasi yang baik perlu wujud antara pelajar dengan guru. Ini semua bergantung kepada guru tersebut juga, kerana guru yang terlalu garang akan membuatkan para pelajar takut untuk mendekati dan bertanya soalan yang mereka tidak faham tentang sesuatu tajuk.Kadang-kadang pelajar yang guru dia minat, dia suka, sampai mana-manapun dia kejar cikgu tu kat bilik guru, keluar waktu sekolah dia akan tanya, dia akan tanya “Macam mana cikgu buat ni?”Pertuturan perlu bersesuaian dengan penerima terutamanya sewaktu menyampaikan isi pelajaran agar maklumat tersebut dapat diterima dengan berkesan. Ini kerana tahap pemikiran pelajar berbeza-beza. Pelajar kelas akhir tahap pemikiran adalah rendah. Oleh itu, pengunaan kata-kata dan istilah yang mudah difahami digunakan. Ayat yang mudah dan ringkas digunakan bagi memudahkan pelajar memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru. Keprihatinan perlu ada pada guru ideal. Keprihatinan dapat mengeratkan lagi hubungan antara guru dengan pelajar. Guru cuba menyelami perasaan dengan perhubungan yang baik dan memahami situasi pelajar.
Keprihatinan yang ditunjukkan oleh guru menyebabkan pelajar rasa diri mereka disayangi dan dihormati. Guru perlu meluangkan sedikit masa bersama pelajar dan duduk berbual bersama mereka dan mendengar masalah mereka. Menjadi guru berkesan, sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai. Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma, mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam, kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu. Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah, dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan, serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah, merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata, orang yang optimistik melihat semuanya dari sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju, sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi.
Rumusannya, pendidikan berkualiti tinggi menjamin kejayaanpembentukan modal insan yang memiliki personaliti unggul,. Bagi menjaminkejayaan ini, guru mestilah mempunyai ciri kecemerlangan profesionalisma, kecemerlangan peribadi, kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran,kecemerlangan kerja, kecemerlangan komunikasi dan kecemerlangan potensi. Oleh itu amatlah penting bagi guru mengenal pasti ciri-ciri kecemerlangan dalam dirinya dan seterusnya berusaha sedaya-upaya untuk mengekalkannya. Guru berkualiti adalah guru yang dapat mengekalkan ciri-ciri kecemerlangandalam dirinya. Guru mestilah menjadi insan yang cemerlang terlebih dahulu bagimenjana lebih ramai modal insan dan memenuhi aspirasi negara. Pada pendapat saya guru mesti berusaha mengekalkan ciri-cirikecemerlangan dirinya bagi meningkatkan kualiti pendidikan ke arah melahirkanmodal insan seperti hasrat Teras Kedua PIPP. Di antara usaha-usaha yangperlu saya lakukan untuk mengekalkan ciri-ciri kecemerlangan diri saya bagi meningkatkan kualiti pendidikan ialah dengan melaksanakan 8M iaitu menghayati visi negara dan misi KPM, memantapkan penguasaan ilmu, membudayakan kerja cemerlang, mewujudkan sistem pemantauan berkesan,  menyumbang tenaga dan kepakaran, meningkatkan keterampilan diri, menjaga tingkah laku, dan muhasabah diri.

No comments:

Post a Comment

CARA MENJAWAB SOALAN HIPOTESIS

SOALAN BAHAGIAN B

ALAM SEMESTA

TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B

CONTOH KAJIAN TINDAKAN

RANTAI MAKANAN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...