Thursday, 1 December 2011

CONTOH PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR TAHUN 2 PEMAKANAN MANUSIA

Matapelajaran
Dunia Sains dan Teknologi (Sains)
Kelas
2A
Tema
Manusia
Masa
8:00 pagi – 9:00 pagi
Standard Kandungan
1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup
Standard Pembelajaran
1.1.3, 1.1.6
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pelajaran murid dapat:
1.      menyatakan  3 contoh makanan yang memberi tenaga, 3 contoh makanan yang membantu tumbesaran dan 3 contoh makanan yang membantu menjaga kesihatan.
2.      menjawab dua soalan berdasarkan pemerhatian yang dibuat terhadap hasil tugasan yang telah dipamer.
Aktiviti P&P
1.      Seorang murid melakonkan aksi kecergasan (jogging) dan seorang lagi berjalan dengan keadaan letih dan lesu.
2.      Guru bertanya kenapakah dua orang murid ini dalam keadaan yang berbeza.
-          Seorang sihat dan bertenaga
-          Seorang lagi tidak bertenaga
3.      Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran
-    Makanan dapat memberi tenaga, membantu tumbesaran, dan membantu menjaga kesihatan.
4.      Guru memberi penerangan tentang makanan yang:
-          Dapat memberi tenaga
-          Membantu tumbesaran
-          Membantu menjaga kesihatan
5.      Guru meminta murid menyatakan contoh-contoh makanan yang lain bagi setiap kumpulan di atas.
6.      Guru memberi tugasan bagi setiap kumpulan murid.
-          Ketua kumpulan mengambil tugasan daripada guru.
a)      Bekas yang mengandungi dua keping roti
b)      Bekas yang mengandungi dua keping roti dan salad
c)      Bekas yang mengandungi dua keping roti dan sardin
d)     Bekas yang mengandungi dua keping roti, sardin dan tomato
e)      Bekas yang mengandungi dua keping roti, sardin, tomato dan salad.
7.      Murid diminta menyelesaikan tugasan dalam 15 minit.
8.      Guru meminta wakil kumpulan untuk menyatakan kumpulan makanan pada tugasan kumpulan mereka.
-          Guru membimbing murid untuk membuat penerangan.
9.      Guru meminta ketua kumpulan untuk mempamerkan hasil tugasan.
10.  Guru meminta murid membuat pemerhatian dan bersoal jawab dengan murid.
a)      Antara 5 sandwich ini manakah yang menarik?
b)      Seandainya dijual, manakah sandwich yang akan dibeli?
11.  Guru membimbing murid membuat rumusan tentang topik hari ini.
12.  Guru memberi lembaran kerja untuk dinilai.
EMK
Keusahawaan, kreativiti( 1.1.1,1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 dan 1.2.2)
BBM
Roti, sardin, salad, tomato, telur dan lembaran kerja

No comments:

Post a Comment

CARA MENJAWAB SOALAN HIPOTESIS

SOALAN BAHAGIAN B

ALAM SEMESTA

TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B

CONTOH KAJIAN TINDAKAN

RANTAI MAKANAN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...