Friday, 2 December 2011

TEMPAT PERLINDUNGAN HAIWAN / OH RUMAHKU

Mata Pelajaran & Kelas:
Dunia sains teknologi
Tema /Topik:
Sains hayat/Haiwan
Masa:
8.40-9.40 pagi / 60 minit
Standard Pembelajaran: 
2.1.5
Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.
2.1.7
Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir P&P murid dapat :
  1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga tempat perlindungan haiwan seperti sarang, kandang dan dalam air.
  2. Membuat pemerhatian dan mengumpulkan haiwan berdasarkan tempat perlindungan.
Aktiviti P&P:
  1. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan dan tempat perlindungannya.
  2. Guru meminta murid mengenal pasti haiwan dan tempat tinggal yang ditunjukkan.
  3. Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar-gambar tersebut.
Contoh:
1.Guru: Haiwan apakah yang kamu lihat?
    Murid: Kambing.
2.Guru: Dimanakah haiwan ini tinggal?
Murid: Kandang, cikgu.
  1. Guru membuat pembentangan power point berkaitan haiwan dan tempat perlindungannya.
  2. Guru memberi peluang kepada beberapa murid untuk menyelesaikan aktiviti yang terdapat dalam persembahan power point tersebut.
  3. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan bahawa haiwan perlu mempunyai tempat tinggal yang menjadi satu daripada keperluan asasnya.
  4. Murid menjawab lembaran kerja.
EMK:
Kreativiti: 1.1.1, 1.2.2
TMK
Bahan Bantu Belajar:
Perisian MS Powerpoint
Pentaksiran:
Menjawab lembaran kerja 1.
Aktiviti Pemulihan:
Menjawab lembaran kerja 2.
Aktiviti Pengayaan:
Menjawab lembaran kerja 3.

No comments:

Post a Comment

CARA MENJAWAB SOALAN HIPOTESIS

SOALAN BAHAGIAN B

ALAM SEMESTA

TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B

CONTOH KAJIAN TINDAKAN

RANTAI MAKANAN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...