Saturday, 3 December 2011

KEPENTINGAN HAIWAN KEPADA MANUSIA


Matapelajaran & Kelas


Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2

Tema / Tajuk


Sains Hayat / Haiwan

Masa


60 minit

Standard Kandungan


2.1
Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup

Standard Pembelajaran


2.1.6        Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia,    tumbuhan dan haiwan lain.
2.1.7        Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

Objektif pembelajaran
 1. Murid menyatakan 3 kepentingan haiwan kepada manusia.
 2. Murid menyatakan3 kepentingan haiwan kepada tumbuhan.
 3. Murid menyatakan 2 kepentingan haiwan kepada haiwan lain.


Aktiviti


 1. Guru menarik perhatian murid dengan menanyakan beberapa soalan

Contoh :

Guru :Apakah menu makanan tengahari yang selalu diambil?
Murid : Ikan

Guru :Mengapa perlu kamu makan ikan?
Murid : Untuk membesar

 1. Guru meneruskan aktiviti di atas dengan mengambil beberapa contoh lain yang diberi oleh murid.
 2. Guru membimbing murid membuat penyataan bahawa haiwan penting kepada manusia.
 3. Guru meminta murid mengadakan perbincangan di dalam kumpulan mengenai kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.
 4. Murid membuat pembentangan atas bimbingan guru. Berdasarkan pembentangan guru membimbing murid membuat rumusan tentang
      
-          kepentingan haiwan kepada manusia
-          kepentingan haiwan kepada tumbuhan
-          kepentingan haiwan kepada haiwan lain

 1. Murid menjawab lembaran kerja.


EMK


 1. Keusahawanan
 2. Kreativit dan Inovasi ( 1.1.2, 2.1.1)


ABM

Module pengajaran, lembaran kerja, pen marker dan kertas mahjung


Penilaian P&P


Lembaran kerja 1.
Lembaran kerja 2 – Aktiviti penggayaan.
Lembaran kerja 3 – Aktiviti pemulihan

No comments:

Post a Comment

CARA MENJAWAB SOALAN HIPOTESIS

SOALAN BAHAGIAN B

ALAM SEMESTA

TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B

CONTOH KAJIAN TINDAKAN

RANTAI MAKANAN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...